جلسه نهایی هیات داوران دومین دوره

جلسه نهایی هیات داوران دومین دوره

به گزارش دبیرخانه جشنواره، جلسه نهایی هیات داوران در تاریخ 9 اسفندماه 1400 در خانه یرما برگزار شد. نتیجه جلسه داوری به شرح زیر اعلام می گردد. https://yerma-house.com/aperture/wp-content/uploads/2022/03/Automatic.mp4 آثار راه یافته به بخش مسابقه آرا مردمی: 1ـ فیلم اسپایسی به…
 دومین دوره جشنواه روزنه

دومین دوره جشنواه روزنه

اعضای هیات داوران، نخستين جشنواره فيلم “روزنه” معرفي شدند. سارا بهرامى، كاوه سجادى حسينى، رضا گوران، عليرضا علويان، خسرو نقيبي ، كريم لك زاده و ندا هنگامى تيم داوري نخستين جشنواره فيلم “روزنه” خواهند بود.
 داوران اولین دوره جشنواره فیلم روزنه

داوران اولین دوره جشنواره فیلم روزنه

اعضای هیات داوران، نخستين جشنواره فيلم “روزنه” معرفي شدند. سارا بهرامى، كاوه سجادى حسينى، رضا گوران، عليرضا علويان، خسرو نقيبي ، كريم لك زاده و ندا هنگامى تيم داوري نخستين جشنواره فيلم “روزنه” خواهند بود.