برگزیدگان دوره دوم جشنواره روزنه

 برگزیدگان دوره دوم جشنواره روزنه

🏅فیلم منتخب هیات داوران :

فیلم کاور به کارگردانی خانم مریم قاسمی

(لوح تقدیر، نشان جشنواره ، حمایت خانه یرما برای ساخت فیلم کوتاه بعدی این‌کارگردان جوان)

🏅فیلم منتخب آرای مردمی :

فیلم کاور به کارگردانی خانم مریم قاسمی

(لوح تقدیر، نشان جشنواره ، جایزه نقدی)

🏅برنده جایزه ایده برتر (نشان اصغر عبدالهی)

آقای عرفان شفیع پور برای فیلم این زن نمی بیند

(لوح تقدیر، نشان جشنواره ، جایزه نقدی)

🏅برنده جایزه استعداد برتر بازیگری (بدون جنسیت)

خانم کیمیا اروئی برای بازی در فیلم سوگ

(لوح تقدیر، نشان جشنواره ، جایزه نقدی)

🏅فیلم منتخب هیات داوران و برگزیده آرا مردمی

فیلم کاور به کارگردانی خانم مریم قاسمی

(لوح تقدیر، نشان جشنواره ، حمایت خانه یرما برای ساخت فیلم کوتاه بعدی این‌کارگردان جوان)

فیلم کاور به کارگردانی خانم مریم قاسمی

(لوح تقدیر، نشان جشنواره ، جایزه نقدی)

🏅برنده جایزه ایده برتر (نشان اصغر عبدالهی)

آقای عرفان شفیع پور برای فیلم این زن نمی بیند.

(لوح تقدیر، نشان جشنواره ، جایزه نقدی)

🏅برنده جایزه ایده برتر (نشان اصغر عبدالهی)

🏅برنده جایزه استعداد برتر بازیگری (بدون جنسیت)

خانم کیمیا اروئی برای بازی در فیلم سوگ

(لوح تقدیر، نشان جشنواره ، جایزه نقدی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =