🏅فیلم منتخب دوره دوم هیات داوران

فیلم کاور به کارگردانی خانم مریم قاسمی

(لوح تقدیر، نشان جشنواره ، حمایت خانه یرما برای ساخت فیلم کوتاه بعدی این‌کارگردان جوان)

برای اطلاع از سایر برندگان دومین جشنواره فیلم های شصت ثانیه ای روزنه از طریق لینک زیر اقدام کنید

پخش ویدیو

به روز رسانی اطلاعات اخبار جشنوراه روزنه

https://yerma-house.com/aperture/author/kiankiani1358/

برگزیدگان دوره دوم جشنواره

?فیلم منتخب هیات داوران : فیلم کاور به کارگردانی خانم

https://yerma-house.com/aperture/author/kiankiani1358/

جلسه نهایی هیات داوران

به گزارش دبیرخانه جشنواره، جلسه نهایی هیات داوران در تاریخ

https://yerma-house.com/aperture/author/kiankiani1358/

دومین دوره جشنواه روزنه

موسسه آموزشی خانه یرما به عنوان یک مرکز فرهنگی هنری

اولین جشنوراه فیلم روزنه

ما سالها پیش با ساختن آغاز کردیم. با تمرین ها ی زیاد. ما با کارگردانی تئاتر، عشق به ساختن، به درام، به قصه، به دیالوگ، به بازیگر و تماشاگر و صحنه را آغاز کردیم. از دوران دانشجویی، حتی خیلی قبل تر از آن. هر کدام جدا می دانستیم چرا اینجا هستیم و چرا تئاتر را انتخاب کرده ایم.

از سال ها قبل تر که مجله فیلم و هفته نامه های هنری را با پول تو جیبیمان مى خريديم. وقتی دبیرستان می رفتیم، می دانستیم راه طولانی است و پر پیچ و خم با دست اندازهای زیاد، اما عشق این چیزها را نمیفهمد. سخت بود، اما اتفاق افتاد.

پخش ویدیو

جشنواره فیلم یرما همراه با خانه یرما

ایجاد امید و فراهم کردن بستر مناسب برای ساختن و خلق کردن، شاید یکی از دشواری های آموزگار بودن است….
من و ما برای دومین سال پیاپی این دشواری را به جان می‌خریم. زیرا ما در این مجموعه هنوز و همیشه به ساختن و نسل تازه نفس و نوگرایی که سکاندار پر توان آینده است امید و باور داریم… در این راه شما را در کنار خودمان احساس می‌کنیم…و رو به جلو آهسته اما پیوسته در حرکتیم.

رسیدن به ما آدرس جشنوراه فیلم روزنه