موسس و مدیر خانه یرما

ندا هنگامی (متولد ۱۳۵۶؛ آبادان)

کارگردانی نمایش بدون نام محصول مشترک ایران و المان سال ۱۳۹۸.
– خانه ای در انتهای خیابان بهار سال ۱۳۹۵
– ماضی استمراری سال ۱۳۹۳
– باغ وحش شیشه ای سال ۱۳۹۶
– نیمروز اسکاتلند سال ۱۳۹۵
– در خواب به سراغم امد سال ۱۳۸۹
– خاک و خاکستر سال ۱۳۸۶
– سلول صفر سال ۱۳۸۵
– عروسک فرانسوی سال۱۳۸۳
– اژدهاک سال ۱۳۸۲

کارگردانی و سردبیر بیش از۱۴۰ عنوان نمایش؛ پخش شده از شبکه رادیویی ایران

– برنده ی جایزه ی دوم سردبیری نمایش از یازدهمین فستیوال بین المللی برنامه های رادیویی؛ نمایش پلکان خرداد ۱۳۸۹.
– برنده ی دیپلم افتخار بهترین سردبیر نمایش های رادیویی از بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فجر؛ نمایش پلکان و روز واقعه بهمن ۱۳۸۸

– برنده ی دیپلم افتخار بهترین کارگردانی برای کارگردانی نمایش اژدهاک از سیزدهمین جشنواره تئاتر منطقه ۳ کشور مهر۱۳۸۰

-برنده تندیس جشنواره و دیپلم افتخار از بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ رتبه اول کارگردانی در نمایش اژدهاک

عضو پیوسته کانون کارگردان های خانه تئاتر
حضور در مدرسه تئاتر تابستانی ابرزویت(اسکاتلند)به دعوت آن مدرسه
شرکت در ورک شاپ مدیریت تئاتر و دریافت دانشنامه پایان دوره از ویزیتینگ آرت
گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی پیچیدگی های کارگردانی تئاتر زیر نظر رومئو کاستلوچى در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر